REKLAMA

Wasze sprawy

Jak się wam żyje?

Opublikowano 05 sierpnia 2017, autor: Michalina Kozarowicz

Wolimy żyć w małżeństwie niż na kocią łapę. A za połowę zgonów w regionie odpowiadają choroby układu krążenia. Tak w ostatnim raporcie podsumował nas Główny Urząd Statystyczny.

Powiat żarski i żagański w został podliczony przez GUS. I mamy statystyczny obraz naszego regionu.

Powiat żarski ma 97 tys. 942 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety. Powiat żagański to 80 tys.834 mieszkańców, z czego kobiety to 51,3%. 30,5% mieszkańców powiatu żarskiego jest stanu wolnego, w żagańskim – 29,9%.

W powiecie żarskim 52,5% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowcy. W żagańskim zaś 53,1% żyje w małżeństwie, rozstało się 5,7% mieszkańców, wdowcy stanowią 9,8%.

Na co umieramy?

46,7% zgonów w powiecie żarskim spowodowanych było chorobami układu krążenia (w żagańskim – 49%). W dalszej kolejności zabijają nas nowotwory (24,6%, w żagańskim – 23,7%) i choroby układu oddechowego (3,9%).

W powiecie żarskim zmarło w ciągu roku 1042 mieszkańców – 477 kobiet i 565 mężczyzn. Dla porównania w powiecie żagańskim przez rok zmarły 873 (424 kobiety, 449 mężczyzn).

Ile zarabiamy?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie żarskim wynosi 3 tys. 712 zł. W Żaganiu średnia to 3. 249,08 zł.

14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żarskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) w Żaganiu jest to 21,3%. W przemyśle i budownictwie pracuje 41,7% mieszkańców powiatu żarskiego (27,4% – żagańskiego).  W sektorze usługowym pracuje 8,8% mieszkańców powiatu żarskiego i 15,5% żagańskiego, a w  finansowym odpowiednio – 15,5%  i 8,8% żarskiego.

Gdzie mieszkamy?

W ostatnim czasie powstało 196 nowych domów i mieszkań wybudowanych przez mieszkańców Żar. Żaganianie wybudowali 111 domów. Średni metraż w Żarach to 105 mkw, żaganianie potrzebują nieco więcej miejsca – ich domy liczą średnio po 113 mkw. To zdecydowanie powyżej średniej niż w lubuskim (94 mkw.).

Ile waży najmłodszy

Powiat żarski ma ujemny przyrost naturalny -218 (w żagańskim to -203).
Na 824 urodzone dzieci w powiecie żarskim 49,5% to dziewczynki. ( w żagańskim na 670 urodzonych dzieci 50,3% to dziewczynki). Średnia waga noworodków to w powiecie żarskim 3.325 g, w żagańskim 3.244 g.

Region 40-latków
Średni wiek mieszkańców powiatu żarskiego to 40,6 lat, żagańskiego – 41 lat.
63,7% mieszkańców powiatu żarskiego jest w wieku produkcyjnym (w żagańskim 63,4%), 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% – w wieku poprodukcyjnym.

Jak się wyuczyliśmy

23. 762 mieszkańców powiatu żarskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata), w tym 11613 kobiet. (w żagańskim to 19.211, w tym 9.330 kobiet).
W Żarach 11,7% mieszkańców ma wykształcenie wyższe (w Żaganiu – 10,8%), 2,4% ma wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2%, gimnazjalnym 5,9%, a 20,6% podstawowym.

Napisz komentarz »