REKLAMA

Aktualności, Kultura, Oświata, Ludzie, wydarzenia

Kto najlepiej zdał maturę

Opublikowano 07 lipca 2017, autor: Justyna Bareła

Wszyscy maturzyści ze Społecznego i Katolickiego Liceum w Żarach zdali ezamin dojrzałości. Ze szkół publicznych najlepiej wypadli uczniowie żarskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych. W powiecie żagańskim najlepiej napisali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha.

Uczniowie wyniki matur, które pisali w maju, poznali w piątek, 30.06. W kraju maturę zdało 78,5 proc. Aż 80 proc. oblanych to egzaminy z matematyki. W województwie lubuskim zdawalność wyniosła 80 proc. W powiecie żarskim maturzyści procentowo napisali lepiej ze wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym niż w powiecie żagańskim. Z języka polskiego uzyskali średnio 55,85 procent możliwych do zdobycia punktów, z matematyki – 54,38 procent, z języka angielskiego – 75,22 procent i niemieckiego – 61,22 procent. W powiecie żagańskim średni wynik z języka polskiego wyniósł 53,26 procent, z matematyki – 47,21 procent, z języka angielskiego – 63,60 procent i niemieckiego – 57,30 procent.

Żeby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 procent punktów z przedmiotów podstawowych oraz przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, bez względu na zdobytą liczbę punktów.

 

Mają powody do radości

W Społecznym Liceum w Żarach maturę pisało 57 absolwentów. – To był dobry rocznik. Nasze średnie wyniki to nawet 40 procent więcej niż krajowe, więc nie będziemy narzekać. Kładziemy większy nacisk na przedmioty ścisłe, zadowoleni jesteśmy z rozszerzonej chemii czy biologii, gdzie uczniowie mieli średnio po 69,5 i 65,6 procent. Żeby jeszcze lepiej przygotować do studiów kolejne roczniki, od października podpisujemy umowę patronacką z Uniwersytetem Wrocławskim, jego wykładowcy będą przyjeżdżać do nas na zajęcia, uczniowie jeździć do Wrocławia – mówi dyrektor Wiktor Polakowski.

W Katolickim Liceum w Żarach maturę pisało 21 osób. – Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Od początku istnienia szkoły, zawsze zdają wszyscy. Lepiej poszły przedmioty humanistyczne, średnie wyniki z historii i WOS-u mamy wyższe od krajowych o ok. 26 procent. Powyżej 90 procent uczniowie napisali z języków obcych – wymienia wicedyrektor Teresa Nowak.

W Niepublicznym Liceum im. E. Bojanowskiego w Lubsku maturę zdawało 10 osób, jedna oblała.

Ze szkół publicznych w regionie najlepiej wypadli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, gdzie jedna osoba oblała egzamin z języka niemieckiego. – Miała 28 procent, czyli zabrakło jej 1 punktu – przyznaje dyrektor Krzysztof Neska. W szkole egzamin łącznie pisało 150 uczniów.

 

Do poprawki

Siedem osób będzie mieć poprawkę w LO im. B. Prusa w Żarach. – To był trochę słabszy rocznik. Do egzaminu podeszło 128 osób. Ci, którzy oblali, to z matematyki i wszyscy mają prawo do poprawki w sierpniu, więc jestem dobrej myśli – mówi dyrektor Jarosław Kropski.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku do egzaminu podeszły 83 osoby, 5 z nich będzie poprawiać egzamin.

O blisko 20 procent lepiej niż w ubiegłym roku napisali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. – Zdawało 59 osób, oblały 4, a 3 mogą poprawiać w sierpniu – mówi dyrektor Arleta Śniatecka.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Żar do matury podeszło 50 absolwentów. Poprawiać musi 9. – Sześć osób oblało matematykę, jedna język angielski, jedna pisemny polski, a druga ustny polski. Jesteśmy zadowoleni, choć wiadomo, że w przypadku techników, uczniów czasami trzeba namawiać do matury, bo im bardziej zależy na egzaminach zawodowych – przyznaje dyrektor Robert Nowaczyński.

Lepiej niż w ubiegłym roku napisali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Z 47 maturzystów egzamin zdało 37 osób, co daje zdawalność na poziomie 78,7 procent. – Warto zaznaczyć, że to wyłącznie uczniowie technikum, a w całym kraju w technikach zdawano na poziomie 68 procent – mówi dyrektor Alicja Czerniawska.

W Zespole Szkół Budowlanych w Żarach do matury przystąpiło 36 uczniów. – Nie zdało 9 osób, w większości z matematyki – przyznaje wicedyrektor Jolanta Makowicz.

 

 Liczą na więcej

W żagańskim Zespole Szkół Ogólnokształcących do matury podeszło 86 absolwentów, zdało 84. – Jedna osoba oblała z matematyki, druga z języka angielskiego – mówi dyrektor Mieczysław Śmieszek.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie pisało 61 absolwentów, oblały 4. – Trzy z matematyki i jedna z angielskiego, ale to była osoba z dużą ilością nieobecności w szkole. Wszyscy będą poprawiać w sierpniu – zapowiada dyrektor Dorota Grzeszczak.

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu egzamin oblało aż 20 osób. – W liceum maturę zdawały 44 osoby, zdały 34, z dwóch klas technikum pisało 37 osób, zdało 27. Średni wynik szkoły, ok. 75 procent, jest prawie taki sam jak w ubiegłym roku – mówi dyrektor Zbigniew Stebelski.

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej do egzaminu przystąpiło 12 osób, 3 oblały (2 matematykę, 1 angielski). – Jesteśmy bardziej szkołą zawodową. Część uczniów w wakacje już pracuje za granicą, matury nie uważają za konieczną – mówi dyrektor Violetta Szary.

 

Bywało lepiej

W Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie maturę pisało 31 uczniów. – 20 zdało, 6 ma prawo do poprawki, 3 z matematyki i 3 z języka polskiego. Z wyniku jesteśmy zadowoleni – mówi wicedyrektor Irena Mucha.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu zdało 51,3 procent. – To jest wynik odrobinę lepszy niż w ubiegłym roku – przyznaje wicedyrektor Anna Król

Z 30 absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego maturę pisały 22 osoby. – 10 zdało, 6 ma prawo do poprawki. Oblewali zazwyczaj matematykę, ale też angielski. Mamy gorszy wynik niż w ubiegłym roku – przyznaje dyrektor Zbigniew Hałabura.

Ci, którzy mają prawo do poprawki w sierpniu, deklaracje, że chcą do niej przystąpić mogą w szkołach składać do dziś (piątek, 7.07.). Wynik poprawek uczniowie poznają 12.09.

 

 

*Ranking utworzony na podstawie danych opublikowanych przez OKE i przekazanych nam przez dyrektorów szkół.

Szkoła Liczba absolwentów/liczba uczniów przystępujących do matury Zdawalność całego egzaminu Liczba uczniów z prawem do poprawki
1. Liceum im. S. Banacha w Żaganiu 86/86 84 osoby = 97,67 % 2
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie 61/61 57 osób = 93,44 % 4
3. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 88/81 61 osób = 75,3 % 17
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej 17/12 9 osób = 75 % 1
5. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Szprotawie 46/31 20 osób = 64,52 % 6
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 92/76 39 osób = 51,3 % 28
7. Zespół Szkół w Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie 30/22 10 osób = 45,45 % 6

Szkoła Liczba absolwentów/liczba uczniów przystępujących do matury Zdawalność całego egzaminu Liczba uczniów z prawem do poprawki
1. Społeczne Liceum w Żarach 57/57 57 osób = 100 %
1. Katolickie Liceum w Żarach 21/21 21 osób = 100 %
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 150/150 149 osób = 99,33 % 1
3. LO im. B. Prusa w Żarach 128/128 121 osób = 94,53 % 7
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 87/83 78 osób = 93,96 % 5
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 87/59 55 osób = 93,22 % 3
6. Niepubliczne Liceum im. E. Bojanowskiego w Lubsku 10/10 9 osób = 90 % 1
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach 50/50 41 osób = 82 % 9
8. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 68/47 37 osób =78,72 % 5
9. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 46/36 27 osób = 75 % 9

Napisz komentarz »