REKLAMA

Zdrowie

Rada po nowemu

Opublikowano 30 czerwca 2017, autor: bj

Rada nadzorcza Szpitala na Wyspie zmieniła (26.06.) swój skład. Wszystko w związku z wyborem jej dotychczasowej przewodniczącej, Jolanty Dankiewicz, na prezesa szpitala oraz rezygnacją Darii Szantar-Grzelak.

Nową przewodniczącą rady nadzorczej została Magdalena Falińska, dotychczasowa sekretarz rady, z zawodu radczyni prawna.

W skład rady weszła ponadto – jako jej sekretarz – Bożena Chudak, zielonogórzanka, która pracuje jako dyrektor wydziału zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Wcześniej była m.in. zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Zielonej Górze. Jest m.in. pielęgniarką dyplomowaną, stypendystką międzynarodowego programu Tempus, doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu w specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej.

Członkiem rady został Waldemar Lis (był już nim w przeszłości). Ze szpitalem był też związany jako jego radca prawny. Obecnie prowadzi kancelarię prawniczą.

Dieta przewodniczącej wyniesie 3 tys. 352 zł, a członków rady – 3 tys. 47 zł.

Napisz komentarz »