REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Śródmiejska, Parkowa i Edelburgis

Opublikowano 30 czerwca 2017, autor: Przemek Kaźmierski

Nowe nazwy dla ulic Buczka, Żymierskiego i 9 Maja w Żarach radni uchwalili na wczorajszej sesji (29.06.).

Stare nazwy musiały zostać zmienione zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, nakładającą na miasta taki obowiązek.

Przypomnijmy, że do Rady Miasta wpływały wnioski od mieszkańców z nowymi propozycjami nazw ulic, odbyły się też konsultacje społeczne, które na podstawie ankiet wyłoniły najpopularniejsze pomysły.

Radni uchwalili, że ul. 9 Maja nazywać się będzie Parkowa. Ta propozycja wpłynęła do Rady Miasta jako pierwsza, a głosowano według kolejności zgłoszeń. Tym samym przepadły nazwy Włókiennicza i 8 Maja, choć wygrały w głosowaniu ankietowym.

Buczka jednogłośnie (20 głosów za) stała się ulicą Śródmiejską.

Największe emocje wzbudził wybór nowej nazwy dla ul. gen. Michała Żymierskiego. Najpierw poddano pod głosowanie wniosek obywatelski, czyli nazwę Grafików, która nie przeszła. Następnie głosowano nad propozycją, która zyskała najwięcej poparcia w ankietach, czyli nazwą ul. siostry Marii Edelburgis. I tak właśnie nazywać się będzie ul. Żymierskiego.

Tabliczki jeszcze powiszą

Nazwy.

– Teraz trzeba poczekać ok. 2-3 tygodnie, aż decyzja Rady Miasta zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym wojewody lubuskiego – wyjaśnia Jacek Niezgodzki, żarski radny. – Dopiero wtedy przyjdzie czas na zmiany tabliczek i dokumentów. Jeśli trzeba będzie, to Rada Miasta uchwali decyzję o zwolnieniu z opłat związanych z wymianą dokumentów, bowiem decyzja wyszła od urzędników.

Dowodów osobistych nie trzeba będzie wymieniać, bowiem nie ma w nich danych adresowych.

– Adres zameldowania zostanie zmieniony automatycznie w urzędzie bepzłatnie – informuje Agnieszka Izdebska, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w urzędzie miasta.

Z prawem jazdy, czy dowodem rejestracyjnym nie będzie problemu.

– Zgodnie z jednym z artykułów ustawy dekomunizacyjnej, zmiana nazwy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – wyjaśnia Agnieszka Domaradzka, sekretarz powiatu żarskiego. – Zatem nie ma potrzeby wymiany dokumentów.

Napisz komentarz »