REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Skazili glebę?

Opublikowano 30 czerwca 2017, autor: Piotr Piotrowski

Składowisko odpadów w podszprotawskich Kartowicach zanieczyszcza środowisko i stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańcy gminy Szprotawa i Małomice – takie wnioski wyciągnął podczas jego kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Kontrola składowiska potrwa do połowy lipca. 

– Pierwsze wyniki badań składu odcieków, jakie wypływają z wysypiska do gleby, wykazały przekroczenie norm fosforanów. Problem stanowią także gazy wysypiskowe – mówi Wojciech Konopczyński, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. – Ponadto zarządzająca wysypiskiem spółka SUEZ Zachód nie dopełniła obowiązku zgłoszenia nam wyjścia odcieków poza teren składowiska. Obecnie czekamy na wyniki kolejnych badań – próbek gleby, oczywiście pod kątem skażenia substancjami zagrażającymi środowisku i ludziom. Jest obawa, że z  ziemi szkodliwe substancje mogły się dostać do wód gruntowych i studni głębinowych.

Zdaniem WIOŚ-u, technologia podszprotawskiego składowiska sięga lat 70. XX wieku. Na kolejnym spotkaniu z właścicielem składowiska, w środę, 28 czerwca, inspektorat zaproponował budowę podczyszczalni ścieków. Nie wyklucza również kar dla właściciela.

– Decyzję podejmiemy po skończeniu kontroli – zapowiada Konopczyński.

Sebastian Chojecki, wiceprezes spółki Suez Zachód, zapewnił, że odór będzie coraz mniej uciążliwy dla mieszkańców, bo trwa zamykanie połowy składowiska. – Zostanie ono przykryte specjalną geomembraną. Ponadto przy wale zostanie wykonany duży drenaż odprowadzający odcieki do studzienki. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Miejsca na odpady na składowisku starczy jeszcze na rok lub dwa – zdradził.

Do tematu wrócimy.

Napisz komentarz »