REKLAMA

Wasze sprawy

Zbierają opinie

Opublikowano 05 maja 2017, autor: bj

Do wtorku, 9.05., mieszkańcy gminy Żary mogą zgłaszać uwagi i sugestie do „Programu Rewitalizacji dla Gminy Żary na lata 2016-2020”.

Program zakłada działania w 5 obszarach – społeczność (np. rozwój bibliotek, wzmocnienie systemu edukacji i wychowania fizycznego), ekologia (np. udoskonalenie systemu gospodarowania odpadami, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych), przestrzeń i infrastruktura (np. rozbudowa dróg, wodociągów, kanalizacji, ścieżek rowerowych i chodników), turystyka (np. promocja gminy, renowacja zabytków) i gospodarka (np. tworzenie nowych miejsc pracy).

Żeby zgłosić swoje uwagi, trzeba pobrać formularz konsultacyjny, dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wypełnione formularze można dostarczać osobiście do sekretariatu (w godz. 7-15), drogą elektroniczną poprzez e-mail dorota.zaucha@gminazary.pl lub anna.kochanowska@gminazary.pl albo przesyłać pocztą.

Napisz komentarz »