REKLAMA

Wasze sprawy

Kura już może wyjść

Opublikowano 14 kwietnia 2017, autor: Justyna Bareła

Hodowcy nie muszą już trzymać drobiu w zamknięciu.

Decyzję o zniesieniu zakazu w całym kraju podjął minister rolnictwa i rozwoju wsi.

– Jak najbardziej można już wypuszczać kury czy gołębie na powietrze, trzeba jednak pamiętać o środkach ostrożności – mówi Leszek Ziaja, powiatowy lekarz weterynarii z Żagania. – Musimy dopilnować, by nasze zwierzęta nie miały dostępu do wody, z której korzystają dzikie ptaki – dodaje.

Wśród nakazów wydanych przez ministra znalazł się także ten o przechowywaniu paszy tak, by nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, ptakom hodowanym trzeba też  maksymalnie ograniczyć możliwość kontaktu z dzikimi. W fermach bezwybiegowych utrzymano nakaz wykładania mat dezynfekujących przed wejściem do budynków inwentarskich oraz obowiązek noszenia odzieży ochronnej dla osób, które do tych budynków wchodzą.

Nadal każdą hodowlę (z wyjątkiem ptaków domowych, jak np. papużki) trzeba zgłaszać u powiatowego lekarza weterynarii.

Zakaz wypuszczania drobiu obowiązywał od grudnia ubiegłego roku, z powodu ptasiej grypy przenoszonej przez dzikie ptaki. Dodatkowe środki bezpieczeństwa w powiecie żagańskim zastosowano, gdy w styczniu znaleziono martwą kaczkę i łabędzia, które były zarażone tą chorobą.

Napisz komentarz »