REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Na świetlice, obozy i kolonie

Opublikowano 31 marca 2017, autor: Piotr Piotrowski

238 tys. zł otrzymały szprotawskie stowarzyszenia i kluby na prowadzenie świetlic środowiskowych i organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, objętych problemem alkoholowym i narkomanią.

Na organizację kolonii i obozów najwięcej, bo 27 tys. zł, otrzymała Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Szprotawa, 20 tys. 902 zł – Klub Sportowy Sprotavia Szprotawa, 16 tys. 428 zł – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach, 14 tys. zł – Klub Sportowy Szprotavia Szprotawa, 10 tys. zł – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 „Od Kopernika do Korczaka”, 9 tys. zł  – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowstąpienia NMP – Parafialny Zespół Caritas w Szprotawie, 8 tys. 770 zł – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy Aktywni”, 8 tys. 200 zł – ULKS Uczniak Szprotawa, 4 tys. 800 zł – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” w Szprotawie.

Na prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych 61 tys. 943 zł gmina przyznała Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Wiechlic, 18 tys. 334 zł – Zespołowi Caritas przy parafii WNMP, 26 tys. 601 zł – Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość, 12 tys. 222 zł – Zespołowi Caritas przy parafii p.w. św. Andrzeja.

Napisz komentarz »