REKLAMA

Samorząd

Burmistrz popełnił błąd

Opublikowano 31 marca 2017, autor: Bogusława Janicka-Klisz

Błędy przy zwolnieniu audytora Urzędu Miasta zarzucił Lechowi Jurkowskiemu, burmistrzowi Lubska, żarski Sąd Rejonowy. I nakazał wypłatę odszkodowania.

Proces trwał prawie półtora roku. Zakończył się 21.03. Sąd przyznał pracownikowi rację, ale tylko w części.

Przypomnijmy. We wrześniu 2015 r. wypowiedzenie od L. Jurkowskiego dostał audytor, który zajmował się oceną pracy Urzędu Miasta. Było to zwolnienie w trybie pilnym, bez okresu wypowiedzenia, czyli na podstawie art. 52. Powodem był brak planu audytu, który powinien u burmistrza złożyć ten pracownik. Inne zarzuty to podpisywanie listy obecności również w te dni, w które do Ratusza nie przychodził.

Wyrzucony z pracy mężczyzna poszedł z pozwem do sądu pracy.

– Z katalogu uchybień, jaki przedstawił pracodawca, zasadny był brak planu audytów. Niedopuszczalne jest, by pan jako doświadczony pracownik tego nie dopełnił. Inna rzecz, że burmistrz dowiedział się o tym najpóźniej w maju. Zwolnienie nastąpiło we wrześniu. Zgodnie z prawem, pracodawca ma tylko miesiąc, by wyciągać konsekwencje dyscyplinarne. Tym samym popełnił błąd – tak Arkadiusz Pintal, przewodniczący składu sędziowskiego, zwrócił się do zwolnionego urzędnika.

Dlatego sąd zdecydował, że zwolnionemu pracownikowi należy się odszkodowanie. Uznał też, iż inne zarzuty były bezpodstawne.

Zwolniony audytor ma dostać 15 tys. 573 zł odszkodowania, co jest równowartością jego trzymiesięcznych zarobków. Do tego dochodzą odsetki od 1.10.2015 r. Sąd nie zgodził się jednak na wypłatę odprawy, której żądał były audytor, czyli kwoty 18 tys. zł. – To roszczenie jest nieuzasadnione. Bo przyczyny zwolnienia na podst. art 52 nie leżały wyłącznie po stronie pracodawcy, dlatego odprawa się panu nie należy – tłumaczył A. Pintal.

Czy burmistrz Lubska będzie odwoływał się od wyroku?

– Wiemy już, że był błąd formalny dotyczący podstawy zwolnienia – przyznaje Jerzy Wojnar, wiceburmistrz Lubska. – Wystąpiliśmy o uzasadnienie. Z decyzją, co dalej, wstrzymamy się do czasu, aż go otrzymamy.

Napisz komentarz »