REKLAMA
ProfiCredit

Kontakt

Oddziały Żary – Żagań »

Biura gazety Regionalnej
ODDZIAŁ ŻARY:
68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 6
telefon: (68) 4700 700

 

ODDZIAŁ ŻAGAŃ:
68-100 Żagań, pl. Słowiański 14
telefon: (68) 4700 730

 

Sekretariat, Dystrybucja
Justyna Kols
tel. (68) 4700 700, 504 049 835
e-mail: sekretariat@regionalna.pl

 

Faktury
Monika Krasowska
tel. (68) 4700 704, 515 275 826
e-mail: m.krasowska@regionalna.pl

 

REDAKTOR NACZELNA
Monika Rabe-Prokopczyk
tel. (68) 4700 709, 504 049 822

 

Zastępca redaktor naczelnej
Alicja Wach-Brzezińska
tel. (68) 4700 712
e-mail: a.wach@regionalna.pl

 

Dziennikarze:

 

Bogusława Janicka-Klisz
tel. (68) 4700 710, 510 057 243
e-mail: b.janicka@regionalna.pl

 

Teresa Giecold
tel. (68) 4700 711, 510 057 241
e-mail: t.giecold@regionalna.pl

 

Norbert Królik
tel. (68) 4700 723, 509 475 014
e-mail: n.krolik@regionalna.pl

 

Justyna Bareła
tel. (68) 4700 730, 504 049 805
e-mail: j.barela@regionalna.pl

 

Piotr Piotrowski
tel. (68) 4700 730, 510 057 242
e-mail: p.piotrowski@regionalna.pl

 

Dział sportowy:
Szef działu sportowego

 

Marcin Ruszkiewicz
tel. (68) 4700 715, 509 475 021
e-mail: m.ruszkiewicz@regionalna.pl

 

 

 

 

 

Wydawca: REGIONALNA
SPÓŁKA CYWILNA
Monika Rabe-Prokopczyk, Anna Rabe

NIP 9282077069 REGON 081089110

 

 

Zielona Góra – Nowa Sól »

Biura Tygodnika Regionalna
ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA:
65-042 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9, pokój 206
telefon: (68) 4700 731

 

ODDZIAŁ NOWA SÓL:
67-100 Nowa Sól, ul. Szeroka 15/2
telefon: (68) 4700 740

 

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny Zielona Góra – Nowa Sól
Józef Pawłowski
tel. (68) 4700 731, 502 070 317
e-mail: j.pawlowski@regionalna.pl

 

Sekretarz redakcji
Emilia Ławecka
tel. (68) 4 700 740, 502 070 314
e-mail: e.lawecka@regionalna.pl

 

Dziennikarze:
Dorota Drela
tel. (68) 4 700 738; 509 988 505
e-mail: d.drela@regionalna.pl

 

Tomasz Klauziński
tel. (68) 4 700 737, 510 230 956
e-mail: t.klauzinski@regionalna.pl

 

Monika Patalas
tel. (68) 4 700 747; 506 055 648
e-mail: m.patalas@regionalna.pl

 

Tomasz Krupa
tel. (68) 4 700 741; 519 108 483
e-mail: t.krupa@regionalna.pl

 

Rafał Krzymiński
te. (68) 4 700 742, 510 230 803
e-mail: r.krzyminski@regionalna.pl

 

Patryk Świtek
tel. (68) 4 700 749, 502 070 315
e-mail: p.switek@regionalna.pl

 

Mateusz Komperda
tel. (68) 4 700 744, 502 216 514
e-mail: m.komperda@regionalna.pl

 

Dział sportowy:
Szef działu sportowego

 

Marcin Ruszkiewicz
tel. (68) 4700 715, 509 475 021
e-mail: m.ruszkiewicz@regionalna.pl

 

Sławomir Janusz
tel. (68) 4 700 735, 503 053 756
e-mail: s.janusz@regionalna.pl