REKLAMA

Najwięcej na szkołę

Tegoroczny budżet gminy Lipinki Łużyckie będzie rekordowy. Dochody sięgną 18 mln 112 tys. zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 20 mln 38 tys. zł.Deficyt wyniesie 1 mln 925 tys. zł. W tym roku, gmina na inwestycje wyda dokładnie 7 mln 252 tys. 500 zł, co stanowi aż  36,2%  wszystkich wydatków.  Najważniejsze inwestycje w 2018 roku w gminie Lipinki Łużyckie: - ...

2018-01-12  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 18

Negocjują

Po trzech nieudanych przetargach, żagańska spółka próbuje w inny sposób znaleźć firmę, która postawi blok przy ul. Bema z 24 mieszkaniami.Choć spółka Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskała kredyt w wysokości 1 mln 750 tys. zł, budowa opóźnia się już o ponad rok. Nie może znaleźć firmy, która postawiłaby blok.- Trzy przetargi skończyły się fiaskiem, ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 36

Najważniejsza będzie droga

Rekordowo duży budżet zaplanowano na 2018 rok w Iłowej. Inwestycje pochłoną blisko 15 mln zł.Dochody gminy wyniosą 38 mln 694 tys. 334 zł ( o 10 mln zł więcej niż w ubiegłym roku), wydatki sięgną 40 mln 960 tys. 927 zł. Deficyt rzędu 2 mln 266 tys. 593 spłacany będzie z już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Same inwestycje kosztować będą 14 mln 958 tys. 524 zł. ...

2018-01-05  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 85

Budżet ze znakiem zapytania

Lubscy radni uchwalili (28.12) budżet Lubska na 2018 rok. Czy taki będzie? Wszystko zależy od banków i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.Radni jednogłośnie uchwali budżet Lubska. Dochody na ten rok to 85 mln zł. O ponad półtorej miliona wyższe są wydatki, które zaplanowano w kwocie 86, 5 mln zł, w tym wydatki bieżące ? 73, 2 mln zł,  a wydatki majątkowe ? 13,3 mln ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 45

Czy to sprawiedliwe?

Warto być dyrektorem albo kierownikiem w pośredniaku. Można nieźle zarobić i kilka razy w roku zainkasować extra nagrodę. Obowiązuje zasada - im większe ktoś ma wynagrodzenie, tym wyższą dostaje nagrodę.Prawie 178 tys. zł do podziału między pracowników otrzymał pod koniec roku Powiatowy Urząd Pracy w Żarach (to kwota łącznie ze składkami). To nie pierwsze nagrody dla ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 36

Wyremontują drogi i urząd

Radni gminy Tuplice uchwalili budżet na 2018 rok. W tym roku wyniesie on 24 mln 213 tys. 831 zł.Projekt budżetu zaproponowany przez wójt Katarzynę Kromp radni przyjęli jednogłośnie. Deficyt wyniesie aż 7 mln 929 tys. 779 zł i będzie sfinansowany z wolnych środków i zaciągniętych przez gminę pożyczek. W 2018 roku gmina Tuplice wyda na finansowanie oświaty 6 mln 899 tys. 532 zł. ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 41

Podzielili kasę

20 mln 408 tys. 396 zł sięgną wydatki gminy Brody w 2018 rok. Niespełna 6,5 mln zł pójdzie na inwestycje. Dwie największe to budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej i remont przedszkola.Ponad 4,5 mln zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej razem z przyłączami i pompowniami ścieków w Datyniu. Drugą co do wielkości inwestycją jest przebudowa istniejącego ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 30

Klawe życie w budżetówce

Ponad 18 mln zł pójdzie na wypłaty trzynastych pensji dla urzędników w 2018 roku w naszym regionie.Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć wyłącznie pracownicy budżetówki. Na wypłacenie należnych kwot gminy mają trzy miesiące. W tym czasie należy obliczyć, ile kto dostanie. Bo pieniędzy mogą dostać mniej lub wcale ci, którzy byli długo nieobecni (np. na zwolnieniach i urlopach). ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 62

Nadwyżka na spłatę kredytów

Z nadwyżką na blisko 1 mln 300 tys. zł zaplanowano budżet gminy Niegosławice na 2018 rok. W planach jest budowa ścieżki rowerowej.Dochody gminy wniosą 29 mln 93 tys. 88,93 zł, a wydatki sięgną 27 mln 818 tys. 760,93 zł. Nadwyżka w wysokości 1 mln 274 tys. 328 zł pójdzie na spłatę wcześniejszych kredytów. Koszt wszystkich zaplanowanych inwestycji oszacowano na 10 mln 146 tys. ...

  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 43

15 mln kredytu na wyborcze inwestycje

Burmistrz Żagania uległ radnym z opozycji i umieścił część z ich inwestycji w przyszłorocznym budżecie. A jest ich sporo, bo idą wybory samorządowe.Na sesji (28.12.) radni zajęli się budżetem na 2018 rok. Aby wykonać kilkadziesiąt inwestycji za ponad 30 mln zł, miasto musi sięgnąć po kredyty - aż 15 mln 110 tys. zł. - To konieczne, bo część inwestycji jest finansowana ...

2017-12-29  |  Bez komentarza  |  Wyświetleń: 120